Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Τμήμα Θράκης
Υπουργείο Πολιτισμού
Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας
     
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Οργανωτική
Επιστημονική
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Πρόεδρος Σταυρούλα Πανταζοπούλου
  δρ. πολιτικός μηχανικός, καθηγήτρια Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ
Αντιπρόεδρος Νικόλαος Λιανός
  δρ. αρχιτέκτων μηχανικός, επίκουρος καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων ΔΠΘ
Γραμματέας Νικόλαος Μπάρκας
  δρ. πολιτικός μηχανικός, επίκουρος καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων ΔΠΘ
Ταμίας Αραβέλλα Παπαδοπούλου
  αρχιτέκτων μηχανικός, εκπρόσωπος του ΤΕΕ/τΘ
Μέλος Αργύριος Πλέσιας
  πολιτικός μηχανικός, msc, εκπρόσωπος του ΤΕΕ/τΘ
Μέλος Ανθή Χατζηγρηγορίου
  αρχιτέκτων μηχανικός, εκπρόσωπος της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων /ΚΜ, ΥΠΠΟ
Μέλος Νικόλαος Χατζητρύφων
  δρ. πολιτικός μηχανικός, εκπρόσωπος της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων /ΚΜ, ΥΠΠΟ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
designed by Antonis Bezes Yπεύθυνος ιστοσελίδας Νίκος Κ. Μπάρκας, επίκουρος καθηγητής ΔΠΘ infoidk@arch.duth.gr