Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Τμήμα Θράκης
Υπουργείο Πολιτισμού
Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας
     
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Λήξη υποβολής περιλήψεων Παρασκευή 2 Μαρτίου 2007
Αξιολόγηση περιλήψεων Σάββατο 31 Μαρτίου 2007
Λήξη υποβολής γραπτών εισηγήσεων Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2007
Ανακοίνωση αρχικού προγράμματος συνεδρίου Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2007
Ανακοίνωση τελικού προγράμματος συνεδρίου Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2007
Εργασίες συνεδρίου Πέμπτη 29 Νοεμβρίου - Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2007
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
designed by Antonis Bezes Yπεύθυνος ιστοσελίδας Νίκος Κ. Μπάρκας, επίκουρος καθηγητής ΔΠΘ infoidk@arch.duth.gr