Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Τμήμα Θράκης
Υπουργείο Πολιτισμού
Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας
     
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Επιστημολογία των Δομικών Κατασκευών
Ιστορία Μορφών, Δομικών Συστημάτων και Τεχνολογικών Εφαρμογών
Κοι­νωνικές, ιδεολογικές, πολιτικές, οικονομικές, αισθητικές, χρη­στικές παράμετροι
(κανονιστικό πλαίσιο και κοινωνικός διάλογος)
Κριτήρια, μεθοδολογίες, βελτιστοποίηση διαχείρισης και διατήρησης,
επεμβάσεις σε υφιστάμενες Δομικές Κατασκευές, αρχική χρήση και μετέπειτα χρήσεις
(παθογένειες, αποτίμηση, συμβατές τεχνολογίες και υλικά, υπολογιστικές μέθοδοι)
Σύγχρονη διεπιστημονική έρευνα και διδασκαλία
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
designed by Antonis Bezes Yπεύθυνος ιστοσελίδας Νίκος Κ. Μπάρκας, επίκουρος καθηγητής ΔΠΘ infoidk@arch.duth.gr